TERMS OF SERVICE

Terms And Conditions - Scroll down for English version

Általános Szerződési Feltételek

www.annaamelie.com

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Waldron Sydney András (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.annaamelie.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 05. 01. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.

1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató adatai:

Név: Waldron Sydney András E.V.

Székhely és levelezési cím:  1184 Budapest Építő utca 2. 5.em. 20 ajtó

Nyilvántartási szám: 56149438

Adószám: 57512507-1-43

Ügyfélszolgálat:   1056 Irányi utca 9.

Telefonszáma: +36 30 385 9092

E-mail cím:  andras.waldron@gmail.com

Az ÁSZF Ügyfél általi elfogadására a Honlapon történő regisztrációval vagy regisztráció nélküli, vendégként való vásárlás esetén a megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor. Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. A Szolgáltató az ÁSZF módosításairól az internetes felületre történő belépéskor értesíti az Ügyfelet. Amennyiben a módosításokat az Ügyfél nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 05. 01. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban maradnak.

2.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. Az Ügyfelek a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.3. Az Ügyfél, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3. Vásárlás

3.1. Az Ügyfél a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy mind a jelen Általános Szerződési Feltételekben, mind a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Az Ügyfél a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

4.1. A megjelenített termékek online rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák az adót, illetve tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete

5.1. Az Ügyfél a regisztrációját követően bejelentkezik a Webshopba/vagy regisztráció nélkül, vendégként megkezdi a vásárlást.

5.2. Az Ügyfél kiválasztja a megvásárolni kívánt termék(ek)et.

5.3. Az Ügyfél a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.4. Az Ügyfél kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Az Ügyfél bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

5.5. Az Ügyfél megadja email címét vagy telefonszámát, megadja nevét és a szállítási címet, majd kiválasztja a szállítási és fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Online bankkártyával: az Ügyfélnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Stripe) biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A Stripe fizetési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://stripe.com/en-hu/privacy

Szállítási módok:

A termékek kiszállítása kizárólag GLS futárszolgálattal történik. A szállítási költség Magyarország területére 0 Ft.

A termék(ek)et az Ügyfél személyesen is átveheti a megadott címen.

1056 , Budapest Irányi utca 9. ANNA AMÉLIE

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Szolgáltató e-mailben küldi. A Szolgáltató a számlát kizárólag adószámmal nem rendelkező, természetes személy számára állít ki. 

5.7. Az adatok megadását követően az Ügyfél a ”rendelés öszegzése” majd ellenőrzés és esetleges módosítások után a Fizetés gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

5.8. Az Ügyfél a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: az Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.10. Az Ügyfél e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

7. Elállás joga

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az Ügyfél a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.3. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.4. A Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére.

7.5. Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8. Szavatosság és Panaszkezelés

8.1. Amennyiben a vásárlás során az Ügyfélnek bármilyen panasza merül fel, reklamációjával kapcsolatban forduljon a  Szolgáltatóhoz bizalommal a weboldalon megadott elérhetőségeken (e-mail, telefonszám).

8.2. Az Ügyfelet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján szavatossági jog illeti meg. A szavatossági jog alapján az Ügyfél hibás terméket nem köteles átvenni, illetőleg a hiba felfedezését követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles azt a Szolgáltató felé jelezni.

8.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

- Adatvédelmi tájékoztató - link 

Budapest, / 2023. 05. 01.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen az Ügyfél (természetes személy) és a Szolgáltató közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban ügyfélnek nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek ügyfelekkel kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók. 

10.2. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

10.3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.4. Amennyiben a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Terms of Service

www.annaamelie.com

These General Terms and Conditions (hereinafter: GTC) contain the rights and obligations of Waldron Sydney András (hereinafter: Service Provider) and the Customer (hereinafter: Customer) using the electronic commercial services provided by the Service Provider via the website www.annaamelie.com.

These General Terms and Conditions enter into force on 2023/05/01 and remain in effect until amended or revoked.

1 . Service provider data

Service provider details:

Name: Waldron Sydney András, sole proprietor

Headquarters and mailing address: 1184 Budapest Építő street 2. 5/20

Registration number: 56149438

Tax number: 57512507-1-42

Customer service: 1056 Budapest, Irányi street 9

Phone number: +36303859092

Email address: info@annaamelie.com 

The Customer's acceptance of the General Terms and Conditions takes place simultaneously with registration on the Website or, in the case of purchasing as a guest without registration, at the same time as placing the order. The amendment of the General Terms and Conditions does not affect already concluded contracts. The Service Provider notifies the Customer of changes to the General Terms and Conditions when accessing the Internet interface. If the Customer does not accept the modifications, he cannot submit an order via the Internet interface.

2. Basic provisions

2.1. These General Terms and Conditions enter into force on 2023/05/01 and remain in effect until amended or revoked.

2.2. The Service Provider is entitled to unilaterally modify the Regulations. The Service Provider will publish the amendments on the website. By using the website, Customers accept that all regulations related to the use of the website automatically apply to them.

The Service Provider reserves all rights regarding the website, any part of it and the content appearing on it, as well as the distribution of the website. The downloading, electronic storage, processing and sale of the contents appearing on the website or any part thereof is prohibited without the written consent of the Service Provider.

2.3. If the Customer enters the website operated by the Service Provider or reads its content in any way, the Customer acknowledges that the provisions of the Regulations are binding on him. If the Customer does not accept the conditions, he is not entitled to view the content of the website.

3. Purchase

3.1. By making a purchase on the website, the Customer declares that he has read and accepts the terms of both the present General Terms and Conditions and the Data Management Information published on the website, and consents to data management.

3.2. During the purchase, the Customer is obliged to provide his own real data. In case of untrue data provided during the purchase, or data that can be linked to another person, the resulting electronic contract is null and void. The Service Provider excludes its responsibility if the Customer uses its services on behalf of another person, with the data of another person.

3.3. The Service Provider bears no responsibility whatsoever for delivery delays or other problems or errors that can be traced back to data provided incorrectly and/or inaccurately by the Customer.

4. Products and services available for purchase

4.1. The displayed products can be ordered online. The prices displayed for the products are in HUF, include tax, and include the home delivery fee. No separate packaging costs will be charged.

4.2. In the webshop, the Service Provider displays the name and description of the product in detail, and displays photos of the products. The images displayed on the product data sheet may differ from the real ones and may be used as illustrations. The Service Provider is not responsible for the difference between the image displayed in the webshop and the actual appearance of the product.

4.3. If, despite all the care taken by the Service Provider, an incorrect price is displayed on the Web Store, especially with regard to the obviously incorrect, e.g. for a price of HUF "0" or HUF "1" that is significantly different from the well-known, generally accepted or estimated price of the product, or which may appear due to a system error, then the Service Provider is not obliged to deliver the product at the wrong price, but can offer delivery at the correct price, upon knowledge of which the Customer may abandon his intention to purchase. 

Based on Act V of 2013 on the Civil Code (Ptk.), the contract is created by the mutual and unanimous expression of the will of the parties. If the parties cannot agree on the contractual terms, i.e. there is no declaration expressing the will of the parties mutually and unanimously, in that case we cannot speak of a validly concluded contract from which rights and obligations arise. Based on this, an order confirmed at an incorrect/wrong price is considered a void contract.

5. Order process

5.1. After registration, the Customer logs into the Webshop and/or without registration, starts shopping as a guest.

5.2. The Customer selects the product(s) they wish to purchase.

5.3. The Customer sets the number of products to be purchased.

5.4. The Customer places the selected products in the basket. The Customer can view the contents of the basket at any time by clicking on the "basket" icon.

If you don't want to buy an additional product, check the quantity of the product you want to buy. You can delete the contents of the basket by clicking the "delete - x” icon.

5.5. The Customer provides his email address or phone number, his name and delivery address, and then selects the delivery and payment method, the types of which are as follows:

Payment methods:

Online by bank card: the Customer has the option to pay the total value of the order online by bank card through the secure payment system of the financial service provider (Stripe) used by the Service Provider. Stripe's payment information is available at the following link: https://stripe.com/en-hu/privacy 

Shipping methods:

Products are delivered by GLS or DPD courier service. The cost of delivery is 0 HUF .

The customer can also pick up the product(s) in person at the specified address.

1056 Budapest, Irányi street 9

5.6. The final amount to be paid includes all costs based on the summary of the order and the confirmation letter. The Service Provider sends the invoice by e-mail.

5.7. After entering the data, the Customer can submit his order by clicking on the "Payment" button after completing the "order summary" and checking and making any changes.

5.8. By placing the order, the Customer acknowledges that he is obligated to pay.

5.9. Correction of data entry errors: the Customer can always go back to the previous phase before completing the order process, where he can correct the entered data.

5.10. After sending the order, the Customer will receive a confirmation by e-mail. If this confirmation is not received within the expected time frame, depending on the nature of the service, but no later than 48 hours after sending the Customer's order, the Customer is released from the binding offer or contractual obligation. The order and its confirmation shall be deemed to have been received by the Service Provider or the Customer when it becomes available to him. The Service Provider excludes its responsibility for confirmation if the confirmation is not received in time because the Customer entered the wrong e-mail address during registration, or because the storage space belonging to his account is full, he is unable to receive messages.

6. Processing and fulfillment of orders

6.1. Orders are processed during business hours. It is also possible to place the order outside of the times marked as processing the order, if it is done after the end of working hours, it will be processed the following day. In all cases, the Service Provider's customer service will confirm electronically when it can fulfill your order.

7. Right of withdrawal

7.1. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and the Council, as well as Regulation 45/2014 on the detailed rules of contracts between consumers and businesses. (II.26.) Pursuant to the regulation of the Government Decree, the Customer may withdraw from the contract without reason within 14 days of receiving the ordered product, or return the ordered product.

7.2. The period open for exercising the right of withdrawal expires 14 days after the day on which the Customer, or a third party indicated by him, other than the carrier, receives the product. The

The customer can also exercise his right of withdrawal in the period between the date of conclusion of the contract and the day of receipt of the product.

7.3. The cost of returning the product must be borne by the Customer, the Service Provider did not undertake to bear this cost.

In the case of exercising the right of withdrawal, the Customer will not be charged any costs other than the cost of returning the product.

7.4. Following the return of the product and/or the receipt of the cancellation statement, the Service Provider shall refund the amount paid to the Customer, immediately, but no later than within 14 days of learning of the cancellation, in accordance with the above legislation.

7.5. The Customer is not entitled to the right of withdrawal in the case of a non-pre-manufactured product that was produced based on the Customer's instructions or at the express request of the Customer, or in the case of a product that was clearly tailored to the Customer.

45/2014 on the detailed rules of contracts between the consumer and the business. (II.26.) Government decree is available here.

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council is available here.

8. Warranty and Complaint Handling

8.1. If the Customer has any complaints during the purchase, please feel free to contact the Service Provider at the contact details provided on the website (email, phone number).

8.2. The Customer is entitled to warranty rights based on the relevant legal provisions. Based on the warranty law, the Customer is not obliged to take delivery of the defective product, and after discovering the defect, he is obliged to report it to the Service Provider as soon as possible under the circumstances.

8.3. The product is defective if it does not meet the quality requirements in force at the time it was placed on the market, or if it does not have the properties described by the manufacturer.

8.4. The Service Provider is not liable for damages caused by faulty or negligent handling after the risk of damage has passed, excessive use, impacts other than those specified, or other improper use of the products.

9. Data protection

The website's data management information is available on the following page:

PRIVACY POLICY

Budapest, 2023/05/01

10. Miscellaneous Provisions

10.1. These General Terms and Conditions primarily contain the rules of contracts between the Customer (a natural person) and the Service Provider. If there is a person in the customer position who cannot be considered a customer, the customer-related provisions of these General Terms and Conditions do not apply.

10.2. The Service Provider is entitled to use a contributor to fulfill its obligations. He is responsible for its illegal conduct as his own conduct.

10.3. If any part of these General Terms and Conditions becomes invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining parts will not be affected.

10.4. If the Service Provider does not exercise its rights based on these General Terms and Conditions, the failure to exercise the right cannot be considered a waiver of the given right. A waiver of any right is only valid if expressly stated in writing. The fact that the Service Provider does not strictly adhere to an essential condition or stipulation of the General Terms and Conditions on one occasion does not mean that it waives that it will subsequently insist on strict compliance with the given condition or stipulation.